MENU

Strona Główna

Organy Spółdzielni

Informacje o  spółdzielni

 Akty prawne

 Uchwały

 Ogłoszenia

 Zgłaszanie awarii

 Historia Spółdzielni

 NASZE BLOKI

 Szkolna 7A

 Szkolna 7B

 Szkolna 7C

 Szkolna 7D

 Wojska Polskiego 5

 Wojska Polskiego 5A

 Wojska Polskiego 5B

 Wojska Polskiego 5D

 

 

 

 

 

 

Akty prawne Spółdzielni
Mieszkaniowej w Ciechanowcu

 

 Prawo Spółdzielcze

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych  

 Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechanowcu

 Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechanowcu

 Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechanowcu

   Regulamin wynagradzania pracowników S. M. w Ciechanowcu
   Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej i ciepłej wody

Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości

Regulamin ochrony danych osobowych

Regulamin udostępniania dokumentów członkom S.M

Regulamin porządku domowego

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane

Regulamin napraw balkonów

Struktura S.M