MENU

Strona Główna

Organy Spółdzielni

Informacje o  spółdzielni

 Akty prawne

 Uchwały

 Ogłoszenia

 Zgłaszanie awarii

 Historia Spółdzielni

 NASZE BLOKI

 Szkolna 7A

 Szkolna 7B

 Szkolna 7C

 Szkolna 7D

 Wojska Polskiego 5

 Wojska Polskiego 5A

 Wojska Polskiego 5B

 Wojska Polskiego 5D

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ciechanowcu /powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie/ powstała w 1981 roku z inicjatywy oddolnej osób zainteresowanych zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa gminy Ciechanowiec i gmin ościennych Klukowa, Bogut, Nura i Perlejewa, z poparciem terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego i organizacji politycznych. Miasto Ciechanowiec w owym czasie zamieszkiwało 4 tysiące osób, a funkcjonujące zakłady pracy zatrudniały około 1700 pracowników, wśród nich duży odsetek to ludzie młodzi, zakładający rodziny. Działania mające na celu przyjście im z pomocą w otrzymaniu własnego "M" okazały się bardzo celowe, tym bardziej, iż mieszkaniowe zasoby gminne były w nie najlepszym stanie technicznym, a ilość ich była zbyt mała, aby rozwiązać problem mieszkaniowy.

Co roku przybywało mieszkańców w związku z dobrze funkcjonującym Zakładem Produkcji Zabawek i Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego oraz Siemiatyckimi Zakładami Obuwia /Zakład w Ciechanowcu/.

Pierwszy budynek z 12 lokalami mieszkalnymi wybudowała w Ciechanowcu w 1980 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem oddalonym o 40 km od siedziby gminy. 36 osób obecnych na zabraniu założycielskim 29 lipca 1981 roku podjęło historyczną dla Ciechanowca decyzję o usamodzielnieniu się Spółdzielni, o wyborze Zarządu (początkowo działającego społecznie) i Rady Nadzorczej, o zatwierdzeniu statutu spółdzielni. Była to reprezentacja 255 osób, które deklarowały chęć członkostwa w Spółdzielni. Taka ilość członków wskazywała na planowaną wielkość zasobów mieszkaniowych do zaspokojenia potrzeb tych ludzi. Rejestracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechanowcu odbyła się dnia 16 października 1981 roku w Sądzie Rejonowym w Łomży pod nr Rs XIII 220. Organem nadzorującym funkcjonowanie Spółdzielni była Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży.

Gmina dysponowała zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenem pod budownictwo wysokie, wielorodzinne i przekazała Spółdzielni w użytkowanie wieczyste grunty w dwóch enklawach, jednej przylegającej do ul. Szkolnej i drugiej do ul. Wojska Polskiego. Jak już wcześniej wskazano w 1980 roku jeszcze pod patronatem Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem zainicjowano budowę bloku dla 12 rodzin przy ul. Wojska Polskiego. Kolejne budynki zaczęto budować na osiedlu przy ul. Szkolnej, już jako samodzielna Spółdzielnia. Najpierw w 1982 roku wybudowano 18 rodzinny budynek - blok A, w 1983 roku 16 rodzinny budynek - blok B i 24 rodzinny blok C, w 1984 roku rozpoczęto budowę 45 rodzinnego budynku - blok D, który oddano do użytku w roku 1987.Łącznie osiedle to dysponuje 103 mieszkaniami własnościowymi i prawem odrębnej własności. W latach 1991 i 1992 wybudowano i zasiedlono kolejne dwa budynki przy ul. Wojska Polskiego 5A i 5B. Łącznie 120 mieszkań.

Na dzień dzisiejszy zasoby te, to mieszkania lokatorskie, własnościowe i z prawem odrębnej własności. Ostatni budynek przy ul. Wojska Polskiego 5D wybudowano wg nowych zasad, a mianowicie z kredytu pozyskanego z Banku Gospodarstwa Krajowego. Dysponuje 24 mieszkaniami, wszystkie lokatorskie. W 2008 roku na mocy decyzji Rady Miejskiej w Ciechanowcu uzyskano zgodę na przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów pod budynkami na osiedlu przy ul. Szkolnej oraz na Wojska Polskiego w zakresie budynków 5 oraz 5A i 5B w prawo własności. Radni udzielili 99% bonifikaty, a tym samym grunty te zakupiono za 1% ich wartości.