MENU

Strona Główna

Organy Spółdzielni

Informacje o  spółdzielni

 Akty prawne

 Uchwały

 Ogłoszenia

 Zgłaszanie awarii

 Historia Spółdzielni

 NASZE BLOKI

 Szkolna 7A

 Szkolna 7B

 Szkolna 7C

 Szkolna 7D

 Wojska Polskiego 5

 Wojska Polskiego 5A

 Wojska Polskiego 5B

 Wojska Polskiego 5D

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechanowcu na podstawie § 15b Statutu Spółdzielni
Mieszkaniowej w Ciechanowcu zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
w dniu 16 października 2018 roku o godz. 17:00
w budynku Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu
przy ul. 11 listopada 5A w Ciechanowcu.

 

 

 

 

Informacja o ochronie danych osobowych mieszkańców Spółdzielni.

◄KLIKNIJ►