MENU

Strona Główna

Organy Spółdzielni

Informacje o  spółdzielni

 Akty prawne

 Uchwały

 Ogłoszenia

 Zgłaszanie awarii

 Historia Spółdzielni

 NASZE BLOKI

 Szkolna 7A

 Szkolna 7B

 Szkolna 7C

 Szkolna 7D

 Wojska Polskiego 5

 Wojska Polskiego 5A

 Wojska Polskiego 5B

 Wojska Polskiego 5D

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Informacja o ochronie danych osobowych mieszkańców Spółdzielni.

KLIKNIJ ●●►

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechanowcu na posiedzeniu w dniu 27.02.2018 podjęła uchwalę w sprawie ilości członków Rady Nadzorczej z poszczególnych nieruchomości:

- nieruchomość nr I ul. Szkolna                  3 członków

- nieruchomość nr II ul. Woj. Pol. 5             1 członek

- nieruchomość nr III ul. Woj. Pol. 5A i 5B  4 członków

- nieruchomość nr  IV ul Woj. Pol. 5D         1 członek 

 

Jeżeli chcesz się zapoznać ze  zmianami jakie nastąpiły

 w prawie spółdzielczym w 2017roku kliknij ●●►