MENU

Strona Główna

Organy Spółdzielni

Informacje o  spółdzielni

 Akty prawne

 Uchwały

 Ogłoszenia

 Zgłaszanie awarii

 Historia Spółdzielni

 NASZE BLOKI

 Szkolna 7A

 Szkolna 7B

 Szkolna 7C

 Szkolna 7D

 Wojska Polskiego 5

 Wojska Polskiego 5A

 Wojska Polskiego 5B

 Wojska Polskiego 5D

 

 

 

 

 
STATUTOWE ORGANY SPÓŁDZIELNI
 
 
                     Rada Nadzorcza

                                              Przewodniczący - Włodarczyk Andrzej
                                              V-ce przewodniczący - Zaręba Krzysztof
                                              Sekretarz Rady - Sienicka Alicja
                                              Członek - Grabowska Krystyna
                                              Członek - Janczarska Wanda
                                              Członek - Półtorak Daniel
                                              Członek - Skierczyńska Irena
                                              Członek - Stańczuk Waldemar
                                              Członek - Wrzesiński Ryszard

                                              Komisja Rewizyjna

                                              Przewodniczący: Skierczyńska Irena
                                             Członek: Wrzesiński Ryszard
                                             Członek: Janczarska Wanda
 
                                            
                          Zarząd

                                             p.o Prezesa Zarządu: Sławomir Uszyński
                                            Członek Zarządu: Włodzimierz Słonecki
                                            Członek Zarządu: Tadeusz Kaczyński