MENU

Strona Główna

Organy Spółdzielni

Informacje o  spółdzielni

 Akty prawne

 Uchwały

 Ogłoszenia

 Zgłaszanie awarii

 Historia Spółdzielni

 NASZE BLOKI

 Szkolna 7A

 Szkolna 7B

 Szkolna 7C

 Szkolna 7D

 Wojska Polskiego 5

 Wojska Polskiego 5A

 Wojska Polskiego 5B

 Wojska Polskiego 5D

 

 

 

 

    

 

§ 45a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

 

1.     Podstawowy zakres obowiązków spółdzielni w dziedzinie napraw wewnątrz lokali w ramach funduszu remontowego obejmuje: naprawy i wymiany pionów głównych wewnętrznych instalacji wodociągowych - w tym ciepłej wody - do zaworu odcinającego, wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do trójnika na pionie głównym – bez osprzętu, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej – do zabezpieczenia głównego w lokalu.

2.    Naprawy wewnątrz lokali nie zaliczane do obowiązków Spółdzielni obciążają członków (osoby) zajmujących lokale.

3.     Naprawa wszelkich uszkodzeń wewnątrz lokalu powstałych z winy członka lub osób z nim zamieszkałych obciąża członka (właściciela lokalu).

4.     Naprawy wewnątrz lokali zaliczane do obowiązku członka oraz odnowienie lokalu mogą być wykonane przez spółdzielnię tylko za odpłatnością członka, poza opłatami uiszczanymi za używanie lokalu.

5.    Szczegółowy zakres obowiązków spółdzielni i członków w dziedzinie napraw i remontów wewnątrz lokali w zasobach spółdzielni określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.


Zgłaszanie awarii:

W godzinach pracy tel. 86 2771 292

Po godzinach pracy i w dni wolne od pracy 48 508 325 987 lub 48 500 089 540