STATUTOWE ORGANY SPÓŁDZIELNI

RADA NADZORCZA

Ryszard Wrzesiński – Przewodniczą Rady Nadz.

Izabela Stańczuk – Z-cs Przewodniczącego

Alicja Sienicka – Sekretarz Rady Nadz

Zbigniew Krawczyk – Członek

Stanisław Rusiniak -Członek

Zbigniew Kutyłowski– Członek

Dorota Nowak-Członek

Joanna Nowicka –  Członek

Agata Romanowska – Członek

KOMISJA REWIZYJNA

Zbigniew Krawczyk – Przewodniczący,

Joanna Nowicka-  Członek Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Kutyłowski – Z-ca Przewodniczącego

Prezes Zarządu: Aldona Mądra

Członek Zarządu: Ireneusz Grabarz 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ciechanowcu © Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2020