STATUTOWE ORGANY SPÓŁDZIELNI

RADA NADZORCZA

Małgorzata Nowak – Przewodniczą Rady Nadz.
Krzysztof Bogdan – Z-cs Przewodniczącego
Barbara Gosk – Sekretarz Rady Nadz
Jarosław Zdunek -Członek
Tomasz Białowarczuk – Członek
Zbigniew Krawczyk – Członek
Zbigniew Kutyłowski- Członek
Marta Skobel- Członek

KOMISJA REWIZYJNA

Jarosław Zdunek – Przewodniczący
Zbigniew Krawczyk – Zca Przewodniczącego
Tomasz Białowarczuk – Członek

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Jan Wodzielak
Członek Zarządu: Mosiewicz Walentyna
Członek Zarządu: Chendoska Anna

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ciechanowcu © Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2020