STATUTOWE ORGANY SPÓŁDZIELNI

RADA NADZORCZA

Stanisław Rusiniak – Przewodniczą Rady Nadz.

Izabela Stańczuk – Z-cs Przewodniczącego

Alicja Sienicka – Sekretarz Rady Nadz

Zbigniew Krawczyk – Członek

Zbigniew Kutyłowski– Członek

Barbara Gosk-Członek

KOMISJA REWIZYJNA

Zbigniew Krawczyk – Przewodniczący

Zbigniew Kutyłowski – Z-ca Przewodniczącego

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Aldona Mądra

Zastępca Prezesa Zarządu: Krzysztof Zaręba

Członek Zarządu: Ireneusz Grabarz 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ciechanowcu © Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2020